Contact

Office

BachserMärt GmbH Geschäftsstelle
Geerenweg 23
8048 Zürich

E-Mail laden@bachsermaert.ch
Tel. 044 860 53 62
Fax 044 271 03 22

Trade register: BachserMärt GmbH, Bachsertalstrasse 10, 8164 Bachs
Swiss VAT number: CHE-115.831.507 MWST
Bank details: Zürcher Kantonalbank,
IBAN CH72 0070 0110 0028 4393 7